Zarząd

Zarząd

Przewodniczący Sekcji

Prof. dr hab. n. med. Robert Jach

Członkowie Zarządu Sekcji

Dr n. med. Anna Dyc
Prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Dr n. med. Wojciech Kolawa
Dr Maciej Mazurec
Dr n. med. Ewa Posadzka
Dr hab. n. med.Ewa Romejko- Wolniewicz
Dr hab. n. med. Hubert Wolski