Partnerzy

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy

Sekcja Raka Szyjki Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

sekcjarakaszyjki

Sekcja Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów

European Federation for Colposcopy

International Federation of Cerival Pathology and Colposcopy